Norsk Teaterlederforum

Også kjent somNTLF
HovedfokusOpera
Epostannwenche@nto.no
Nettstedhttp://www.nto.no

Om Norsk Teaterlederforum

Norsk teaterlederforum (NTLF) har som formål å bidra til norske teaterlederes gjensidige forståelse og faglig utvikling gjennom opplysningsvirksomhet og samlinger minimum 2 ganger i året.

Les mer

 • Images (0)
 • Video (0)
 • Audio (0)
 • Files (0)

  Mer om Norsk Teaterlederforum

  Teaterledere tilsatt ved teatre/musikkteatre som er medlemmer av Norsk teater- og orkesterforening (NTO), kan være medlemmer. Det samme gjelder teaterledere knyttet til NRK. Ledere fra andre virksomheter kan også tas opp som medlemmer, dersom dette godkjennes av årsmøtet i NTLF.

  Hvert teater kan vanligvis ha inntil 2 medlemmer. Den ene skal være teatrets sjef og den andre direktør/økonomisjef/administrasjonssjef. I enkelte tilfelle kan arbeidsutvalget godkjenne at en institusjon har 3 medlemmer.

  Norsk Teaterlederforum ledes av et arbeidsutvalg på 4 medlemmer. Arbeidsutvalget skal også fungere som konsultativt organ for Norsk teater- og orkesterforening i teaterfaglige spørsmål.

  Sekretariatet ivaretas av NTO.

  Følgende institusjoner er medlemmer i Norsk teaterlederforum:

  * Agder Teater * Akershus Teater * Avant Garden * Beaivvás Sámi Teáhter * BIT-Teatergarasjen * Black Box Teater * Brageteatret * Carte Blanche * Dansens Hus * Den Nationale Scene * Den Norske Opera & Ballett * Det Norske Teatret * Det Åpne Teater * Haugesund Teater * Hedmark Teater * Hordaland Teater * Hålogaland Teater * Nationaltheatret * NRK Radioteatret * Nordland Teater * Nord-Trøndelag Teater * Norsk Dramatikkfestival * Oslo Nye Teater * Riksteatret * Rogaland Teater * Sogn og Fjordane Teater * Teater Manu * Teater Ibsen * Teatret Vårt * Trøndelag Teater

  Kilde: NTO, 27.09.2010, http://nto.no/sck/about_ntlf.shtml#NTO