TEATERMANNEN NILS WICHSTRØM
6. des 2017

"Nils Wichstrøm døde ung, men han var svært betydningsfull som leder og instruktør i de første sesongene for Bergens nationale Scene. [...] Wichstrøm kom til Bergen i mars 1876 og arrangerte amatørforestillinger til inntekt for teateret. Dessuten fikk han som oppgave å finne skuespillere til det nyetablerte foretaket. Da teateret åpnet 25. oktober 1876, fungerte Wichstrøm som instruktør og kunstnerisk leder. Han gjorde en stor arbeidsinnsats for å sikre teateret et trygt økonomisk fundament og for å markere teaterets nasjonale program både innholds- og formmessig. I praksis viste dette seg ved at han bestrebet seg på å sette norske stykker på repertoaret og la skuespillerne anvende en typisk norsk uttrykksmåte med bl.a. harde konsonanter og dialektinnslag."

Dette skrev Thoralf Berg i sin biografi om den norske skuespilleren, sceneinstruktøren og teaterlederen Nils Wichstrøm. Les mer om han her.

Se flere artikler