Sceneweb - Norges nasjonale scenekunstdatabase

Velkommen til Sceneweb!

Sceneweb er Norges nasjonale database for digitalisert materiale om all norsk profesjonell scenekunst – både fra frie scenekunstkompanier og private, nasjonale og regionale scenekunstinstitusjoner. Innholdet i databasen formidles via internettsiden du nå er på.  Sceneweb eies og driftes av Danse- og teatersentrum. Arbeidet med innsamling og digitalisering av materiale gjennomføres i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

På Sceneweb finner du oversikt over premierer ved norske teater- og danseinstitusjoner og et historisk arkiv om norsk teater og dans. Du kan søke etter informasjon om blant annet kunstneriske produksjoner, personer, grupper, institusjoner, spillesteder og utmerkelser innen norsk teater- og dansebransje. Sceneweb er ikke et fullstendig arkiv. Vår visjon derimot, er en dag å kunne gi deg en fulldekkende oversikt over aktører, steder, urmerkelser og verk innen norsk scenekunst.

Hovedmålet med Sceneweb er å gi brukere ett sted å gå til når de søker informasjon om norsk scenekunst. Vi ønsker med dette å bidra til å dokumentere, bevare og formidle norsk immatriell kulturarv, og øke kunnskapen om norsk scenekunst. 

Her kan du se redaktør Elisabeth Leinslie presentere Sceneweb.

Her kan du se Kjersti Rustad fra Nasjonalbiblioteket presentere deres arbeid om innsamling, bevaring og digitalisering av scenekunstmateriale.


INNHOLD

Scenewebdatabasen er en database med fakta, video, bilde, lyd og tekst om norsk scenekunst. Her kan du finne informasjon om premierer ved norske teater-, og danseinstitusjoner, norske teater- og danseforestillinger produsert i det frie scenekunstfeltet, internasjonale gjestespill som har vært i Norge, fullstendig repertoarhistorikk til følgende teatre; Oslo Nye Teater, Trøndelag Teater, Hålogaland Teater, Sogn og Fjordane Teater, Teatret Vårt, Teater Innlandet, Brageteatret, Det Norske Theater og Den Nationale Scenes, samt mye materiale fra andre nasjonale og regionale institusjoner. Vi har også en rekke privatarkiver i databasen. Blan annet arkivene fra Helge Reistad, Baktruppen, Annalisa Dál Pra og Anne Mali Sæther.

Du kan søke på produksjoner, og personer som medvirker i disse, som regissører, koreografer, skuespillere, dansere, dramatikere, komponister, teknikere, scenografer osv. Her finnes også oversikter over bransjens organisasjoner, spillesteder, hvilke priser som deles ut, digitalisert materiale, skribenter og utgivere av tekster om scenekunst.

Databasen er objektorientert og består av syv hovedkategorier: produksjon, person, organisasjon, spillested, utmerkelser, originalverk og multimedia (som er digitalisert materiale). Vi har forskjellige typer mediefiler, som fotografier, programmer, video, anmeldelser og plakater. Hvert element er et eget objekt i databasen og har derfor også en egen side med metadata på sceneweb.no, og alle objektene kan linkes sammen.

Vi fyller kontinuerlig databasen med mer materiale, og gjør slik Sceneweb til en stadig rikere kilde om norsk scenekunst.

Vi tar forbehold om feil og mangler. Du kan gi tilbakemelding til redaksjonen om feil/mangler ved å benytte de røde knappene som ligger i høyremenyen på hver objekt "Ser du noe som mangler?"/"Ser du noe som er feil?".


DU KAN BIDRA

Alle brukere kan bidra til innholdet i databasen - vi setter stor pris på tilbakemeldinger og utfyllende opplysninger. Du kan bruke tilbakemeldingsfunksjonene som du finner i høyremenyen på alle sidene til dette. Enkeltpersoner har ikke tilgang til å legge inn materiale selv da Scenewebdatabasen er et fagsystem. Kun opplærte fagfolk registrerer materiale i databasen.


RETTIGHETER OG BETINGELSER

Sceneweb etterstreber å følge gjeldende lovregler for åndsverk og personvern når vi publiserer rettighetsbelagt materiale. Vennligst kontakt oss dersom du ønsker innhold fjernet med hjemmel i disse reglene.

Noe materiale er markert med Fri lisens eller en Crative Commons-lisens. Disse lisensene åpner for bruk av materialet i ikke-kommersielle sammenhenger, som i undervisning. Husk at du likevel må oppgi kilde og navn på rettighetshaver.

All annen bruk krever avtale med den enkelte rettighetshaver, se kildehenvisning. Der kildehenvisning ikke er oppgitt tilhører materialet Danse- og teatersentrum.


SØK

Det er enkelt å søke på Sceneweb. Søkemotoren ligner den du finner hos Google og andre lignende søkemotorer.

Det generelle søkefeltet ligger over toppmenyen. Her kan du søke i hele databasen.

Hver hovedkategori har eget søkefelt som du finner på kategoriens forside (trykk på toppmenyen for å komme til hver kategori). Her kan du søke på elementer innen den aktuelle kategorien. F.eks. hvis du vet at du leter etter en person så begrenser du søket ved å søke i kun hovedkategorien Personer.

Du kan søke flere ord/titler/navn sammen. Du kan også søke på datoer. Å velge søkeord er nøkkelen til å finne den informasjonen du leter etter. Begynn med det åpenbare og bruk gjerne flere søkeord Scenweb skiller ikke mellom store og små bokstaver i søk.

KONTAKT OSS

Databasen er et resultat av ulik registreringspraksis gjennom tidene. Derfor vil kvaliteten på de enkelte postene variere, og vi tar forbehold om feil og mangler. Vi etterstreber imidlertid å være så korrekt som mulig og setter stor pris på tilbakemeldinger og ytterligere opplysninger. Du kan bruke tilbakemeldingsfunksjonen som du finner i høyremenyen på alle sidene til dette, eller sende oss en epost.

E-POST

redaksjon@sceneweb.no

Scenewebdatabasen og nettsiden er utviklet av Danse- og teatersentrum og Orgdot AS, med økonomisk støtte fra Norsk Kulturråd, Utenriksdepartementet, Norsk Scenekunstbruk, Norsk teater- og orkesterforening, Bergen kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Torstein Erbos Gavefond, Arild og Emilie Bachkes Fond, Hordaland Fylkeskommune, Bergesenstiftelsen, Den Nationale Scene, Crowdfunding.


Se flere artikler