Elephant Stories

Elephant Stories

Elephant Stories (2009) av Tore Vagn Lid/Transiteatret-Bergen var en konfrontasjon med våre livsideal. Er bevissthet bare elektriske impulser i hjernen? Blir kvinner usynlig når de runder 50? Hva er forholdet mellom biomedisin, livsstilsindustri og "friheten til å velge"? 

Les mer

Busses and stories

Busses and stories er den største teaterproduksjonen Samovarteateret har gjort med internasjonale utøvere. Produksjonen hadde 26 involverte aktører fra Norge, Finland, Russland, Catalonia, Georgia, Armenia, Tyrkia og Azerbajan. Busses and stories var inspirert av tanken på hvor langt man er villig til å strekke seg for å komme nærmere hverandre som mennesker, på tross av alle grenser, og samtidig berørte den det mest tradisjonelle av alle forhold; møtet mellom mann og kvinne.

Les mer

Strømmer

Fotografi fra Ferske Sceners produksjon Strømmer (2006)

Strømmer (2006) var en teaterproduksjon av Ferske Scener. Strømmer var urfremførelsen av Tale Næss'  skuespill med samme tittel. Upremieren var på Verkstedet, KulturHuset i Tromsø.

Regissør var Kristin Eriksen Bjørn.

Les mer

Orfeo

Dokumentasjonsvideo av produksjonene "Orfeo" og "7 mot Theben" (1995) av Verdensteatret

Orfeo (1995) var en teaterproduksjon av Verdensteatret. Orfeo var basert på den klassiske myten om Orfeus. Produksjonen ble urfremført Black Box Teaters Store Scene i Oslo, hvor den ble spilt sammen med 7 mot Theben.

Les mer

Kommer snart

Andvake

Hovedprodusent: Hordaland Teater
Spillested: Logen
Premiere: 23. mai 2018

Der går grensen!

Hovedprodusent: Den Nationale Scene
Premiere: 23. mai 2018

Koreografilaboratoriet

Hovedprodusent: dEEp doWN dopEiZM
Spillested: Studioscenen
Premiere: 23. mai 2018

Birdie

Spillested: Cornerteateret
Premiere: 24. mai 2018

Soufflette

Hovedprodusent: Carte Blanche
Spillested: Studio Bergen
Premiere: 24. mai 2018