Nasjonalbiblioteket

Plakat for Teater Innlandet, Franzisca Aarflot Produksjoner og Nordland Teaters produksjon Rekyl (2016)

Nasjonalbiblioteket er et norsk nasjonalt eid bibliotek som ble etablert som Universitetsbiblioteket i 1811. Nasjonalbiblioteket er en viktig kilde til kunnskap i Norge. Virksomheten omfatter innsamling, bevaring og tilgjengeliggjøring av publisert og ikke-publisert innhold innenfor alle typer medium. Nasjonalbiblioteket skal være et nasjonalt kompetanse- og ressurssenter som andre institusjoner i bibliotek- og kultursektoren kan nytte seg av.

Nasjonalbiblioteket samarbeider med Sceneweb i arbeidet med innsamling, digitalisering, bevaring og tilgjengeliggjøring av scenekunstmateriale. På denne siden kan du se hva som er registrert i Scenewebdatabasen av materiale digitalisert av Nasjonalbiblioteket.

Les mer

Verdensteatret

Fotografi av kunstgruppen Verdensteatret 2014

Verdensteatret er en kunstgruppe med base i Oslo. Gruppen ble etablert av Lisbeth Bodd i Bergen i 1986. Gruppen består av kunstnere fra forskjellige kunstgrener og profesjoner.

Verdensteatrets poetikk kjennetegnes ved en stadig eksperimentering innen ulike medier og teknologi. Arbeidene er gjennomført tverrkunstneriske og vises i forskjellige kontekster, som kunstmuseer, gallerier, samtidsmusikk-festivaler, teaterrom osv.

Verdensteatret har mottat basisfinansiering fra Norsk Kulturåd siden 2007, og deres arbeider vises i Norge og bredt internasjonalt.

Verdensteatret mottok Bessie Award i kategorien Installasjon og nye medier i 2006, en scenekunstpris som best kan sammenlignes med filmens Oscar. I 2014 mottok de Heddaprisens Ærespris for sitt kunstneriske virke, den mest prestisjefylte scenekunstutmerkelsen i Norge.

Broen over gjørme av Verdensteatret, co-produsert av Black Box Teater, BIT Teatergarasjen, Henie Onstad kunstsenter og Ultima, ble nominert til Heddaprisen 2015 i klassen for årets forestilling. Verdensteatret vant prisen for beste audiovisuelle design for samme forestilling.

Les mer

Dans & Toner

Fotografi fra Dans & Toners produksjon Dikt i Piano (2009)

Dans & Toner er et norsk danse- og musikkkompani, som har spesialisert seg på formidling av levende dansekunst til nyskapt musikk for barn og ungdom.

Dans & Toner produserer og reiser på turneer kontinuerlig. Turneene arrangeres både av kompaniet selv og i samarbeid med fylkeskommuner gjennom Den Kulturelle Skolesekken. De aktuelle forestillingene er godkjent av Norsk Scenekunstbruk.

Kompaniet har en målsetning om å gi kunstneriske opplevelser til et bredt publikum. Gruppen har de senere årene spilt for nærmere 270 000 barn og ungdom.

Les mer

BIT/Bergen Internasjonale Teaterfestival

Dokumentasjonsvideo av produksjonen Alt (1988) av Baktruppen (08.10.1988)

Bergen Internasjonale Teaterfestival var en festival som var forløperen til BIT Teatergarasjen. Bergen Internasjonale Teaterfestival var en festivale for teater, dans og musikkteater fra hele verden, den ble arrangert for første gang i 1984.

Bergen Internasjonale Teaterfestivals årlige festival ble kalt Teatertreff.

Produksjonene som vises på denne siden er produksjonene Bergen Internasjonale Teaterfestival har coprodusert. Vil du se fullstendige spilleplaner, gå inn på hvert enkelt spillested.

Les mer