Baktruppen

Foto av Baktruppen i forbindelse med produksjon "Når vi døde våkner" (1990)

Baktruppen ble etablert som kunstnergruppe i 1986. Gruppen la ned sin virksomhet 1. mars 2011 etter 25 års aktivitet. Baktruppens kunstproduksjon var svært variert; aksjoner, foredrag, performance, danseforestillinger, teaterforestillinger og konserter stod bl.a. på repertoaret. Da Baktruppen avsluttet sin virksomheten overleverte de sitt arkiv (1986-2011) til Nasjonalbiblioteket. Før dette hadde arkivet vært innom Sceneweb for digitalisering.

Baktruppen hadde flere navn, og samme navn ble skrevet på forskjellige måter; opprinnelig het gruppen BAK-truppen, deretter BAK-TRUPPEN, f.o.m 1993 Baktruppen, i 1996 dukket navnet the BAR opp, men dette hadde et kortvarig liv.

Les mer

Music Factory

Music Factory var en festival for avantgardemusikk, dans og performance som ble etablert av Geir Johnson sammen med den amerikanske pianisten Yvar Mikhashoff i Bergen i 1985.

Festivalen foregikk på USF i perioden 1987–1995, da festivalen begynte å flytte rundt i Bergen til den i 2004 ble slått sammen med Autunnalefestivalen.

Les mer

Saltkompagniet

Fotografi fra Elsa Kvammes produksjon "Mannen som fødte en kvinne" (1981)

Saltkompagniet ble etablert i 1977 av Elsa Kvamme. Hun var kunstnerisk leder for gruppen frem til 1982 da hun sluttet. Tore Bjørbak og Åse Øyri fortsatte arbeidet med Saltkompagniet frem til 1984.

Saltkompagniet arbeidet med bakgrunn i Odin Teatret.

Les mer