Nasjonalbiblioteket

Plakat for Nordland Teaters produksjon Ruffen og Drageslottet (på Nord-Trøndelag Teater 2015)

Nasjonalbiblioteket er et norsk nasjonalt eid bibliotek som ble etablert som Universitetsbiblioteket i 1811. Nasjonalbiblioteket er en viktig kilde til kunnskap i Norge. Virksomheten omfatter innsamling, bevaring og tilgjengeliggjøring av publisert og ikke-publisert innhold innenfor alle typer medium. Nasjonalbiblioteket skal være et nasjonalt kompetanse- og ressurssenter som andre institusjoner i bibliotek- og kultursektoren kan nytte seg av.

Nasjonalbiblioteket samarbeider med Sceneweb i arbeidet med innsamling, digitalisering, bevaring og tilgjengeliggjøring av scenekunstmateriale. På denne siden kan du se hva som er registrert i Scenewebdatabasen av materiale digitalisert av Nasjonalbiblioteket.

Les mer

ICB Produksjoner

Cecilie Bertrán de Lis (ICB Productions) er enkeltpersonforetaket til danser og koreograf Inger Cecilie Bertrán De Lis.

Les mer

Klomadu Teater

Fotografi fra Klomadu Teaters produksjon "Litt parfymert virkelighet"

Klomadu Teater er en teatergruppe som ble etablert på Hamar i 1983 Klomadu Teater har produsert teaterproduksjoner hovedsakelig for barn og unge. Kompaniet har også vært med på å skape store utendørs samproduksjoner.

Les mer

Scenehuset

Scenehuset har siden 1990 har fungert som produksjons- og visningslokaler for norsk scenekunst. Scenehuset er et gammelt kirkerom og lokalene består av en storsal med galleri. I dag er det Danseinformasjonen som administrerer Scenehuset.

Les mer