Baktruppen

Foto av Baktruppen i forbindelse med produksjon "Når vi døde våkner" (1990)

Baktruppen ble etablert som kunstnergruppe i 1986. Gruppen la ned sin virksomhet 1. mars 2011 etter 25 års aktivitet. Baktruppens kunstproduksjon var svært variert; aksjoner, foredrag, performance, danseforestillinger, teaterforestillinger og konserter stod bl.a. på repertoaret. Da Baktruppen avsluttet sin virksomheten overleverte de sitt arkiv (1986-2011) til Nasjonalbiblioteket. Før dette hadde arkivet vært innom Sceneweb for digitalisering.

Baktruppen hadde flere navn, og samme navn ble skrevet på forskjellige måter; opprinnelig het gruppen BAK-truppen, deretter BAK-TRUPPEN, f.o.m 1993 Baktruppen, i 1996 dukket navnet the BAR opp, men dette hadde et kortvarig liv.

Les mer

Jo Strømgren Kompani

Fotografi fra Jo Strømgren Kompanis produksjon A Dance Tribute to Ping Pong (2011)

Målsetningen til Jo Strømgren Kompani, etablert i 1998, er å produsere et vidt spekter av innovative og inspirerende forestillinger av Jo Strømgren for nasjonale og internasjonale spillesteder.

JSKs nye hjemmescene i Oslo er Operahuset. En langsiktig avtale sikrer omlag 20 forestillinger i året, fordelt på repertoar og premierer. Dette sammenfaller med Jo Strømgrens utnevnelse som huskoreograf for Nasjonalballetten.

Identiteten til kompaniets forestillinger formes av medlemmenes engasjement, som med sine fysiske forutsetninger gir kreativitet til det koreografiske materialet. Kompaniet har utviklet seg raskt til å bli et av de ledende innen samtidsdans i Norge.

Les mer

Music Factory

Music Factory var en festival for avantgardemusikk, dans og performance som ble etablert av Geir Johnson sammen med den amerikanske pianisten Yvar Mikhashoff i Bergen i 1985.

Festivalen foregikk på USF i perioden 1987–1995, da festivalen begynte å flytte rundt i Bergen til den i 2004 ble slått sammen med Autunnalefestivalen.

Les mer

BIT/Bergen Internasjonale Teaterfestival

Dokumentasjonsvideo av produksjonen Alt (1988) av Baktruppen (08.10.1988)

Bergen Internasjonale Teaterfestival var en festival som var forløperen til BIT Teatergarasjen. Bergen Internasjonale Teaterfestival var en festivale for teater, dans og musikkteater fra hele verden, den ble arrangert for første gang i 1984.

Bergen Internasjonale Teaterfestivals årlige festival ble kalt Teatertreff.

Produksjonene som vises på denne siden er produksjonene Bergen Internasjonale Teaterfestival har coprodusert. Vil du se fullstendige spilleplaner, gå inn på hvert enkelt spillested.

Les mer