Hva spilles på norske scener?

Nyheter fra bloggen

Fra redaksjonen

MERVERDIENE I Å SETTE SAMMEN FLERE ARKIV
29. jun 2018

Scenekunstarkivene i Norge inneholder uerstattelig informasjon – som er sentral for vårt kollektive samfunnsminne og vår kulturelle identitet.

Hver organisasjon har ansvar for å dokumentere og fortelle sin egen historie. Men det er imidlertid også sentralt å se på scenekunstfeltet som en helhet. Å fremstå som ett kunstfelt vil også styrke enhetene i feltet. Å samle private og offentlige scenekunstarkiv i en database, mener vi vil styrke vårt kunstfeltets plass og status som en del av kulturnasjonen Norge. Når man setter forskjellige arkiv sammen i et relasjonelt system får man noen interessante merverdier på kunnskapsnivå.

Resten av artikkelen kan du lese på vår blogg På innsiden av Sceneweb.

Les mer

Fra arkivet

Et juleeventyr

Plakat for Teater Innlandets produksjon Et juleeventyr (2016)

Et juleeventyr (2016) var en teaterproduksjon av Teater Innlandet i co-produksjon med Teater Grimsborken. Et juleeventyr var basert på  Peder Opstads dramatisering av Charles Dickens' roman A Christmas Carol. Produksjonen hadde premiere på Jørstadmoen leir, Lillehammer, Teater Innlandet. 

Øystein Ulsberg Brager  regisserte.

Les mer

Fra arkivet

Severin Roald

Fotografi fra Den Nationale Scenes produksjon Axel og Valborg (1890).

Severin Roald (født 1858, død 1898) var en norsk skuespiller.

Les mer

Fra arkivet

UNIMA Norge

Plakat for figurteaterfestivalen Fri Figur 2010

UNIMA Norge er den norske avdelingen av Union Internationale de la Marionnette  (UNIMA), som har nasjonale sentre i totalt 92 land. Organisasjonen er politisk og religiøst uavhengig og åpen for alle figurteaterinteresserte.

UNIMA Norge skal:

”… arbeide for å fremme interessen for, og utbredelsen av, figurteater i Norge, både som kunstart, og som hjelpemiddel innen pedagogikk og terapi. Foreningen skal også forsøke å spre kunnskap om norsk figurteater utenlands, og formidle gjestespill av gode utenlandske teatre her i landet."

UNIMA Norge gir ut tidsskriftet Ånd i Hanske og arrangererte i mange år den internasjonale figurteaterfestivalen Fri Figur. Fra 2018 er FRI FIGUR erstattet av GO FIGURE!, som er en selvstendig stiftelse etablert av UNIMA Norge.

Foreningen deler ut prisene Birgit Strøms minnepris, Tyrihansprisen og i tillegg Karel Hlavaty-stipendet, som er et utdannings-/forskningsstipend til unge figurteaterkunstnere.

Les mer

Om oss

Sceneweb er en scenekunstdatabase med oversikt over noe av det som spilles på norske scener i dag og et historisk arkiv. Med tiden ønsker vi å gi fullstendig oversikt over bransjen, både institusjoner og frie grupper. Formålet med Sceneweb er å dokumentere og formidle norsk kulturarv fra både fortid og nåtid, og med det øke kunnskapen om norsk scenekunst.

Les mer om Sceneweb og finn søketips her

Følg oss på Facebook

Nyhetsbrev