Haugar Vestfold Kunstmuseum

Fotografi fra Kattas Figurteater Ensembles produksjon Bodies inmotion (2004)

Haugar Vestfold Kunstmuseum er lokalisert til den tidligere Sjømannskolen midt i Tønsberg sentrum. 

På hjemmesiden til Haugar Vestfold Kunstmuseum står det bl.a. følgende:

"Museet ble etablert som en stiftelse opprettet av Vestfold fylkeskommune og vertskommunen Tønsberg 1. januar 1993. Utgangspunktet var fylkesplanens målsetting om å utvikle Vestfold som kulturfylke og at befolkningen også i denne regionen skulle få anledning til å oppleve billedkunst og kunsthåndverk på et høyt kvalitativt nivå. Fra museet åpnet i september 1995 og frem til 1. januar 1998 ble museet drevet av stiftelsens styre. Deretter overtok Vestfold fylkeskommune driftsansvaret, mens stiftelsen fortsatt står som eier av samlingen. Tønsberg kommune yter et årlig bidrag til museet tilsvarende omlag 25% av driftsbudsjettet. Fra om med 1. juli 2009 ble museet en avdeling i Vestfoldmuseene IKS. Bygget eies av Fylkeskommunen."

Read more

Store scene Black Box Teater (Marstrandgata)

Photo of the main stage of Black Box Teater, Oslo (Marstrandgata)

Store scene is the name of the largest venue of Black Box Teater in Marstrandgata 8 in Grünerløkka. The venue was opened February 27 2004. First Night with the British company Forced Entertainment was the opening performance.

Read more

Lille scene (Marstrandgata)

Lille scene er navnet på den minste scenen til Black Box Teater i Marstrandgata 8 på Grünerløkka. Scenen ble åpnet 26. februar 2004.

Read more

Parkteatret Scene

Plakat for Nordic Black Theatres produksjon Blues for Mr. Charlie (1993)

Parkteatret Scene i Oslo eies og driftes av Grünerløkka Kulturhus.  Parkteatret er opprinnelig den gamle kinoen på Grünerløkka. Salen er i sin opprinnelige form, men scenen er bygget om for å møte dagens standarder innen lyd og lys. Parkteatret Scene kan leies til ulike typer arrangement; konserter, release fester, eventer, kick-off, lukkede selskaper etc. 

KAPASITET: Stående: 500. Sittende: 130. Blandingsoppsett: 330

Black Box Teater leide Parkteatret Scene høsten 2003, da de bygde nytt hus på Rodeløkka.

Parkteatret var den første scenen til Nordic Black Theatre, som drev huset fra 1992 til 2001.

Read more