Ulrike Quade

FunctionsDirector, Stage designer
NationalityDutch
GenderFemale
Emailinfo@ulrikequade.nl
WebsiteQUADE ULRIKE

About Ulrike Quade

Ulrike Quade er fra Nederland. På scenen blander hun forskjellige uttrykk, som figurteater, dans og fysiskteater. Hun er utdannet scenograf. 

Ulrike Quades forestillinger kjennetegnes av en utpreget eksperimentlyst, og nysgjerrighet på det ekstreme, abnorme og subversive. 

Kilde 1: http://www.stamsund-internasjonale.no/default.asp?cmd=220&ProgPID=28 19.10.2010

Kilde 2: http://www.ulrikequade.nl/V3/about.php 19.10.2010

Affiliations

View all

Involved

View all

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

    Awards

    All affiliations

    All involvement